Real-time inzicht in prestaties met Software AG’s GRC-platform voor Schuberg Philis

Totale transparantie in de manier waarop het processen van klanten beheert en real-time inzicht in bedrijfsprocessen en bijbehorende bedrijfsprocessen. Dat is waarom IT-bedrijf Schuberg Philis gebruik maakt van het Digital Business Platform van Software AG. Het Digital Business Platform geeft Schuberg Philis de mogelijkheid om real-time de prestaties van de bedrijfsprocessen en de KPI’s te monitoren, evenals de risk- en compliance-prestaties. Het biedt daarmee de noodzakelijke zekerheid en transparantie aan klanten en auditors.

Voor Schuberg Philis, als outsourcing services provider, is het essentieel om transparant te zijn naar klanten over hoe de organisatie processen beheert, wat de risico’s zijn die hiermee gepaard gaan en hoe deze risico’s worden beheerd en onder controle worden gehouden.

100%-klanttevredenheid als belangrijkste prestatiemaatstaf

Door ‘real time’ zicht te hebben op alle processen, is de organisatie nog beter in staat om de 100%-belofte rond het leveren van kwaliteit en transparantie waar te maken. Schuberg Philis koos Software AG, vanwege de vergaande GRC-ervaring en een sterke, klantgerichte visie op de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties en digitale transformatie. Die klantgerichte visie is van wezenlijk belang, omdat 100%-klanttevredenheid de belangrijkste prestatiemaatstaf is voor de organisatie.

Software AG heeft in samenwerking met PwC Risk Assurance het Software AG-platform geïmplementeerd, waarbij gebruik werd gemaakt van PwC’s kennis op het gebied van internal audit en compliance & regelgeving op wereldwijde schaal.

Het project in twee fases opsplitsen

Het project is vervolgens opgesplitst in twee fases. De eerste fase richt zich op het vervangen van de huidige GRC-technologie door Software AG’s ARIS Governance, Risk & Compliance Management-oplossing. Schuberg Philis introduceert daarmee geautomatiseerde workflows voor control testing, audits en follow-up acties. Er wordt tevens een monitoringdashboard ontwikkeld voor interne en externe stakeholders, waaronder het management van Schuberg Philis, de klanten en de auditors van die klanten.

De tweede fase richt zich op het introduceren van real-time analytics door gebruik te maken van Software AG’s Apama Streaming Analytics, om voortdurend en automatisch controles te monitoren. Dit resulteert in meer zekerheid en tegelijkertijd in minder benodigde inspanning en overhead. Tevens worden audit trails direct beschikbaar gesteld aan alle stakeholders.

Door deze werkwijze haalt Schuberg Philis onmiddellijk meerwaarde uit audits en helpt het de teams op het moment dat het nodig is en niet pas weken later. Het resultaat van de samenwerking is dat er een robuuste en aantrekkelijke visuele gebruikerservaring wordt gecreëerd, waardoor de toegevoegde waarde van auditresultaten wordt verhoogd door de resultaten te delen op een manier die de stakeholders centraal stelt.

Leave a Reply